Aage Barfod, storkorsridder af Dannebrogordenen 1950

Fabeldyr, riddere og våbenskjolde

Book forløb
Fag: Billedkunst, Dansk, Historie
Målgruppe: Dagtilbud, Indskoling
Varighed:90 minutter
Færdigheds- og vidensmål:Et besøg på museet er en social begivenhed, hvor man man både lytter og ytrer sig. Forløbet træner elevernes evne til at fortælle om egne oplevelser af billeder og gør dem i stand til at samtale om billeders funktion og forskellige fortolkninger. Ved at inddrage forskellige typer af fortællinger får eleverne samtidig viden om genrer og forløb. Endelig giver forløbet elever viden om fællesskaber før og nu.
Forløb 4 / 7

Fabeldyr, riddere og våbenskjolde på Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot

Frederiksborg Slotskirke huser ridderkapellet for to af de danske ridderordener, Elefantordenen og Dannebrogordenen. De mange våbenskjolde indbyder til samtale om dengang, familie og slægt dannede midtpunkt i samfundet. Ridderne er hovedpersoner i fortællingen om slægtssymboler, prinseopvækst, myter og overtro, og undervejs opfordres eleven til at reflektere over sin egen families relation til fortiden. Sammen søger vi både højt og lavt efter symboler, afbildninger af riddere, fabeldyr og våbenskjolde inden hver elev sammensætter et våbenskjold, der fortæller om netop deres evner.