Aage Barfod, storkorsridder af Dannebrogordenen 1950

Fabeldyr, riddere og våbenskjolde

Book forløb
Fag: Billedkunst, Dansk, Historie
Målgruppe: Dagtilbud, Indskoling
Varighed:90 minutter
Færdigheds- og vidensmål:Et besøg på museet er en social begivenhed, hvor man man både lytter og ytrer sig. Forløbet træner elevernes evne til at fortælle om egne oplevelser af billeder og gør dem i stand til at samtale om billeders funktion og forskellige fortolkninger. Ved at inddrage forskellige typer af fortællinger får eleverne samtidig viden om genrer og forløb. Endelig giver forløbet elever viden om fællesskaber før og nu.
Forløb 5 / 7

Fabeldyr, riddere og våbenskjolde på Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot

Våbenskjolde har i mange hundrede år været et vigtigt redskab til at vise hvem man er og hvor man kommer fra – både på slagmarken og i portrætkunsten. Med undervisningsforløbet “Fabeldyr, riddere og våbenskjolde” inviterer vi eleverne indenfor til en historie og samtale om dengang for 500 år siden, hvor riddere, familie, slægtssymboler, myter og overtro var afgørende for ikke bare menneskers men også hele kongerigers iscenesættelse. Med Frederiksborg Slotskirke, der huser ridderkapellet for de to danske ridderordener, Elefantordenen og Dannebrogordenen, tager vi ridderne frem til idag og kigger på, hvordan de fortæller om dem selv gennem våbenskjolde. Som afslutning på forløbet går vi ned våbenskjoldsværkstedet, hvor eleverne, med inspiration fra turen rundt på slottet, kan lave deres egne våbenskjolde og på den måde udtrykke hvem de selv er, og hvor de selv kommer fra.