Arkonas indtagelse af Valdemar den Store og Biskop Absalon 1169, malet af Laurits Tuxen 1894

Kongemagtens historie

Book forløb
Fag: Billedkunst, Dansk, Historie
Målgruppe: Gymnasium, Mellemtrin, Udskoling
Varighed:1 time
Færdigheds- og vidensmål:Et forløb om kongemagtens historie giver eleverne et historisk overblik og træner dem i at identificere brug og kontinuitet i historien. Forløbet træner samtidig elevernes evne til at analysere billedsymboler og billeders funktion og giver dem redskaber til at undersøge forskellige fortællepositioner.
Kernestof:Indtil 1453: Samfundenes tilblivelse
1453-1776: Nye verdensbilleder
1776-1914: Brud og tradition
Kanonpunkter: Christian 4., Grundloven, Reformationen, Statskuppet 1660
Forløb 3 / 7

Kongemagtens historie på Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot

Et er at kunne kongerækken udenad, noget andet er at forstå kongernes magt gennem tiden. I dette forløb vil kongemagtens skiftende strukturer blive gennemgået fra de tidligste oldenborgske konger til nutidens glücksborgere, fra valgkonger over enevældige konger til vor tids repræsentative monarki. Portrætter og historiemalerier fortæller sammen med slottets arkitektur, pragtrum og øvrige inventar om kongemagtens historie og udvikling og giver eleverne en forståelse for kongemagtens betydning for det danske samfunds udvikling.