Indlæser Begivenheder
Særarrangement

Påskegudstjeneste

28/03 2024 - 01/04 2024
Særarrangement 4 / 3

Oplev en påskegudstjeneste i Frederiksborg Slotskirke

Frederiksborg Slotskirke stod færdig i 1617 og har, siden en storm ødelagde den gamle trækirke i Hillerød i 1631, fungeret som sognekirke.

Påsken er den største højtid i den danske folkekirke, og Slotskirken byder i påskedagene besøgende på museet med indenfor til påskegudstjenester. Efter Gudstjenesterne er der via Nationalhistorisk Museum adgang til Slotskirkens gallerigang på 1. sal i med våbenskjolde for riddere af Elefantordenen og Dannebrogordenen, Compenius-orglet og Kongens og Dronningens Bedekamre.

Gudstjenester:

  • Palmesøndag kl. 10 ved Solbjørn Weismann
  • Skærtorsdag kl. 10 ved Bettina Hovgaard-Schulze
  • Skærtorsdag kl. 17.30 ved Solbjørn Weismann
  • Langfredag kl. 10 ved Jørgen Christensen
  • Påskedag kl. 10 ved Jørgen Christensen
  • Anden påskedag kl. 10 ved Henrik Winther Nielsen

Indgang fra Indre Slotsgård.

Kongens kirke

Frederiksborg Slotskirke var oprindelig kong Christian 4.s fyrstekapel, tænkt og bygget som kongefamiliens private kirke uden adgang for menigmand. Christian 4. blev født på Frederiksborg i 1577, det slot, som hans far kong Frederik II havde hvervet ved et mageskifte i 1560.

Da Christian efter faderens død blev indsat (1596) som konge, lod han store dele af det gamle Frederiksborg nedrive for at genopføre et langt større og prægtigere kongeslot i hollandsk renæssancestil.

Kirkefløjen, som udgør slottets vestfløj, blev påbegyndt i 1606 og stod færdig i 1617.

Der blev ikke sparet på noget; dygtige håndværkere blev hentet rundt om i Europa. Overalt i den treskibede kirke ses fantastiske udsmykninger: unikke intarsia-arbejder i stolestaderne, bemalet og forgyldt stuk i hvælvingerne, apostelfigurer i alle nicher og symboler på kongens opgaver og pligter i buerne. Alt sammen som en stærk understregning af kongens valgsprog:  REGNA FIRMAT PIETAS (R F P), på dansk: “Fromhed styrker rigerne”

Efter enevældens indførelse i 1660 blev Frederiksborg Slotskirke salvingskirke. Den sidste salving foregik i 1840.

I 1859 ødelagde en brand store dele af slottet, men kirken gik dog næsten fri.

Frederiksborg Slotskirke fungerer som sognets kirke og danner festlig ramme om gudstjenester, dåb, konfirmationer og bryllupper.